REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HIGHFASHION.PL

 

1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta („Ty” lub „Ciebie”) w firmie High Fashion („HF”, „nas” lub „my”) na stronie internetowej firmy HF dostosowanej do urządzeń mobilnych bądź telefonicznie.

Korzystając ze strony highfashion.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Zamówienia mogą składać jedynie osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, które ukończyły 18 lat i nie są pod opieką prawną .

Dostępność produktów i usług na stronie highfsahion.pl w danej chwili nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie highfashion.pl w czasie składania zamówienia.

Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz:

  1. przesyłać, publikować, wczytywać, redystrybuować ani rozpowszechniać żadnych materiałów ani informacji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty lub usługi;
  2. zachowywać się w sposób przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi na korzystanie ze strony highfashion.pl bądź wpływający na bezpieczeństwo strony;
  3. używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek silnika, narzędzia, skryptu, oprogramowania, bądź agenta, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. botów, pająków, awatarów, crawlerów lub inteligentnych agentów) w celu sterowania stroną i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości.

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

 

2. Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie highfashion.pl zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny standardowo wyrażone są w polskich złotych (PLN), lecz mogą być prezentowane także w dolarach amerykańskich (USD), funtach angielskich (£) oraz europejskiej walucie EURO (EUR) wraz z obowiązującym średnim kursem tych walut.

Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Standardowy koszt dostawy na terenie Polski wynosi 15 PLN. Zamówienia o wartości powyżej 150 zł na terenie Polski wysyłamy gratis. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek. Ceny w sklepie stacjonarnym i online mogą się różnić.

 

3. Składanie zamówień

Zamówienia można składać na highfashion.pl lub telefonicznie. Więcej informacji znajduje się na stronie kontakt

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt z naszym Działem zamówień internetowych w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

 

4. Dostawa

HF przyjmuje i realizuje zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na wybrany przez Ciebie adres w Polsce za pomocą wybranej metody dostawy.

Zamówienia wysyłamy najszybciej jak to możliwe i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Złożone i zatwierdzone zamówienia przez obsługę do godziny 12.00 są wysyłane tego samego dnia. W pozostałych przypadkach wysyłka następuje kolejnego dnia roboczego. Wyjątek stanowią paczki zagraniczne, które wymagają przedpłaty – w tym przypadku paczka zostanie wysłana po przesłaniu potwierdzenia przelewu lub zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie. Choć dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać zamówienia w wyznaczonym terminie, nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie dostawy. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu dostawy do ponad 14 dni Klient może anulować zamówienie.

Jeśli w zamówieniu Klienta znajduje się Towar oznaczony znakiem PREORDER czas realizacji zamówienia wydłuża się automatycznie do dnia premiery danego modelu.

Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia. Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące wysyłki i zwrotu można znaleźć na stronie highfashion.pl

Jeśli Twoje zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, prosimy skontaktuj się z Działem zamówień HF telefonicznie, dzwoniąc pod numer 505 505 250 (połączenie bezpłatne np. przez Viber lub Whatsapp) lub wyślij wiadomość e-mail na adres hfsklep@gmail.com.

 

 5. Rezygnacja z zamówienia

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu standardowej dostawy HF. Nie ponosimy natomiast kosztu przesyłki zwrotnej, gdyby taka przesyłka była konieczna. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony. Pełne Zasady zwrotów można znaleźć w zakładce wysyłka i zwrot.

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie. Najlepiej odesłać pocztą dołączony do zamówienia formularz zwrotu. Wszelkie informacje znajdziesz w zakładce kontakt. Inna możliwość to wypełnienie i odesłanie standardowego formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W każdym wypadku należy zwrócić zamówione produkty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 14 dni – zgodnie z zapisami znajdującymi się powyżej. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego Zamówienia) najszybciej, jak to możliwe – maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanych produktów. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę HF i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma HF zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

 

6. Zwroty

Firma HF gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 5 (Rezygnacja z zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Do każdego zamówienia dołączony jest formularz, którego można użyć w razie zwrotu zamówienia.

Aby zwrócić produkty, rekomendujemy korzystanie ze standardowego procesu zwrotu opisanego w punkcie 5 lub w ramach Formularza zwrotu dołączanego do każdej przesyłki.

Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

 

7. Metody płatności

Karta kredytowa lub debetowa.
Dane płatności można wprowadzać w momencie opłacania zamówienia ważną kartą kredytową lub debetową (nie obsługujemy American Express). Właściwa kwota zostanie pobrana w momencie zapłaty za zamówienie. Firma HF zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej oraz tego, czy dane adresowe podane w momencie dokonywania zakupu są poprawne. Możemy odmówić realizacji zamówienia na podstawie wyników tej kontroli.

Płatność gotówką przy odbiorze
Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat.

Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail.

 

8. Nasza odpowiedzialność

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają oraz nie wyłączają odpowiedzialności firmy HF w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności za przedstawienie informacji w sposób niezgodny z prawem przez firmę HF albo jej pracowników bądź przedstawicieli. W wypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu odpowiadamy jedynie za straty, które są – w rozsądnym zakresie – możliwymi do przewidzenia konsekwencjami takiego złamania zasad.

Z zastrzeżeniem powyżej zapisanych informacji firma HF nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, na przykład pożar, powódź lub burzę. Maksymalna odpowiedzialność firmy HF za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie highfashion.pl nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia.

 

9. Kolory i skład

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich kolory oraz skład. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego sprzętu i jego systemu operacyjnego. Nie możemy zagwarantować, że Twój monitor, komputer lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

 

10. Gwarancja

W przypadku stwierdzenia jakiś wad zakupionego produktu firma HF przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W przypadku reklamacji widocznych wad wykonania lub materiałowych dostarczonych produktów należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę HF o jego wadach za pomocą dołączonego do zamówienia formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy . W przypadku paczek uszkodzonych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu lub zrobienie zdjęcia w obecności kuriera.

 

11. Rozdzielność postanowień

Jeżeli jakaś część obecnego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niedozwoloną przez urząd regulacji lub jakikolwiek sąd, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.

 

12. Własność praw, Prawa własności

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach highfashion.pl są własnością HIGH FASHION oraz jej podmiotów zależnych. Wykorzystanie strony lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości w celu innym niż prywatny (niekomercyjny), jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy HF.

13.Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

14. Dane firmy

HIGH FASHION Maria Gruszczyńska
Siedziba główna: ul. Rybacka 14/1, 91-867 Łódź

NIP: PL7261842753

Numer REGON: 471703774

Dane kontaktowe: HIGH FASHION
ul. Rzemieślnicza 35, hala A-bis, A-29,
95-030 Rzgów, Polska

E-mail: info@highfashion.pl

Telefon: +48 505 505 250​

Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 10.09.2016r.

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

HIGHFASHION.PL

 

1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta („Ty” lub „Ciebie”) w firmie High Fashion („HF”, „nas” lub „my”) na stronie internetowej firmy HF dostosowanej do urządzeń mobilnych bądź telefonicznie.

Korzystając ze strony highfashion.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Dostępność produktów i usług na stronie highfsahion.pl w danej chwili nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie highfashion.pl w czasie składania zamówienia.

Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz:

  1. przesyłać, publikować, wczytywać, redystrybuować ani rozpowszechniać żadnych materiałów ani informacji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty lub usługi;
  2. zachowywać się w sposób przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi na korzystanie ze strony highfashion.pl bądź wpływający na bezpieczeństwo strony;
  3. używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek silnika, narzędzia, skryptu, oprogramowania, bądź agenta, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. botów, pająków, awatarów, crawlerów lub inteligentnych agentów) w celu sterowania stroną i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości.

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

 

2. Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie highfashion.pl zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

W przypadku klientów unijnych posiadających aktywny numer VAT ( poza Polską) oraz w przypadku eksportu obowiązują ceny netto (0% VAT) w innych przypadkach brutto (23% VAT).

Ceny standardowo wyrażone są w polskich złotych (PLN), lecz mogą być prezentowane także w dolarach amerykańskich (USD), funtach angielskich (£) oraz europejskiej walucie EURO (EUR) wraz z obowiązującym średnim kursem tych walut.

Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Standardowy koszt dostawy na terenie Polski jest zależny od wagi paczki. Zamówienia o wartości powyżej 500 zł na terenie Polski wysyłamy gratis. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek. Ceny w sklepie stacjonarnym i online mogą się różnić.

Koszty przesyłek zagranicznych na terenie Unii europejskiej sa zgodne z cennikiem dostawcy usług. Koszt odprawy celnej jest podawany klientowi po konsultacji z agencja celną. Firma HIGH FASHION nie ponosi opłaty celnej. Wszystkie koszty związane z wysyłką i cłem zostaną doliczone do faktury, o czym klient zostanie uprzednio poinformowany.

 

3. Składanie zamówień

Zamówienia można składać na highfashion.pl lub telefonicznie. Więcej informacji znajduje się na stronie kontakt

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt z naszym Działem zamówień internetowych w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

 

4. Dostawa

HF przyjmuje i realizuje zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na wybrany przez Ciebie adres w Polsce za pomocą wybranej metody dostawy.

Zamówienia wysyłamy najszybciej jak to możliwe i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Złożone i zatwierdzone zamówienia przez obsługę do godziny 12.00 są wysyłane tego samego dnia. W pozostałych przypadkach wysyłka następuje kolejnego dnia roboczego. Wyjątek stanowią paczki zagraniczne, które wymagają przedpłaty – w tym przypadku paczka zostanie wysłana po przesłaniu potwierdzenia przelewu lub zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie. Choć dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać zamówienia w wyznaczonym terminie, nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie dostawy. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu dostawy do ponad 14 dni Klient może anulować zamówienie.

Jeśli w zamówieniu Klienta znajduje się produkt oznaczony znakiem PREORDER czas realizacji zamówienia wydłuża się automatycznie do dnia premiery danego modelu.

Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia. Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące wysyłki i zwrotu można znaleźć na stronie highfashion.pl

Jeśli Twoje zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, prosimy skontaktuj się z Działem zamówień HF telefonicznie, dzwoniąc pod numer 505 505 250 (połączenie bezpłatne np. przez Viber lub Whatsapp) lub wyślij wiadomość e-mail na adres hfsklep@gmail.com.

 

 5. Wymiana

Możesz dokonać wymiany zakupionego produktu w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Nie ponosimy kosztu przesyłki zwrotnej, gdyby taka przesyłka była konieczna. Pełne zasady zwrotów można znaleźć w zakładce wysyłka i zwrot.

Jeśli chcesz dokonać wymiany odeślij do nas produkt z dołączonym do zamówienia formularzem zwrotu. Wszelkie informacje znajdziesz w zakładce kontakt. W każdym wypadku należy zwrócić zamówiony produkt zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 14 dni – zgodnie z zapisami znajdującymi się powyżej. Korekta na zwrócony produkt zostanie rozliczona z kolejnym zamówieniem.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę HF i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma HF zwraca koszt wadliwych produktów pod warunkiem braku możliwości wymiany. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

 

6. Warunki wymiany

Wszystkie elementy zamówienia musza zostać zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Do każdego zamówienia dołączony jest formularz, którego można użyć w razie zwrotu zamówienia.

Aby zwrócić produkty, rekomendujemy korzystanie ze standardowego procesu zwrotu opisanego w punkcie 5 lub w ramach Formularza zwrotu dołączanego do każdej przesyłki.

Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

 

 

7. Metody płatności

 

Karta kredytowa lub debetowa.
Dane płatności można wprowadzać w momencie opłacania zamówienia ważną kartą kredytową lub debetową (nie obsługujemy American Express). Właściwa kwota zostanie pobrana w momencie zapłaty za zamówienie. Firma HF zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej oraz tego, czy dane adresowe podane w momencie dokonywania zakupu są poprawne. Możemy odmówić realizacji zamówienia na podstawie wyników tej kontroli.

Płatność gotówką przy odbiorze
Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat.

Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail.

 

8. Nasza odpowiedzialność

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają oraz nie wyłączają odpowiedzialności firmy HF w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Nie dążymy do wyłączenia odpowiedzialności za przedstawienie informacji w sposób niezgodny z prawem przez firmę HF albo jej pracowników bądź przedstawicieli. W wypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu odpowiadamy jedynie za straty, które są – w rozsądnym zakresie – możliwymi do przewidzenia konsekwencjami takiego złamania zasad.

Z zastrzeżeniem powyżej zapisanych informacji firma HF nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, na przykład pożar, powódź lub burzę. Maksymalna odpowiedzialność firmy HF za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające ze złożenia zamówienia na stronie highfashion.pl nie może przekraczać całkowitego kosztu zamówienia.

 

9. Kolory i skład

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich kolory oraz skład. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego sprzętu i jego systemu operacyjnego. Nie możemy zagwarantować, że Twój monitor, komputer lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

 

10. Gwarancja

W przypadku stwierdzenia jakiś wad zakupionego produktu firma HF przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W przypadku reklamacji widocznych wad wykonania lub materiałowych dostarczonych produktów należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę HF o jego wadach za pomocą dołączonego do zamówienia formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy . W przypadku paczek uszkodzonych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu lub zrobienie zdjęcia w obecności kuriera.

 

11. Rozdzielność postanowień

Jeżeli jakaś część obecnego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niedozwoloną przez urząd regulacji lub jakikolwiek sąd, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.

 

12. Własność praw, Prawa własności

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach highfashion.pl są własnością HIGH FASHION oraz jej podmiotów zależnych. Wykorzystanie strony lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości w celu innym niż prywatny (niekomercyjny), jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy HF.

13.Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

14. Dane firmy

HIGH FASHION Maria Gruszczyńska
Siedziba główna: ul. Rybacka 14/1, 91-867 Łódź

NIP: PL7261842753
Numer REGON: 471703774


Dane kontaktowe: HIGH FASHION
ul. Rzemieślnicza 35, hala A-bis, A-29,
95-030 Rzgów, Polska

E-mail: info@highfashion.pl

Telefon: +48 505 505 250

Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 10.09.2016r.

Innowacyjna gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.